Välkommen till Ghosts Paintball.

Uthyrningsverksamheten har upphört.
Fr.o.m. 2013 går utrustning ej att boka för spel.
Vi kommer dock även fortsättningsvis utföra vissa arrangemang,
bl.a. Ungdomens dag på Nipyran och liknade.